Skip to main content

Samen-Talent-Autonomie-Relatie

De STARgroep is opgezet voor kinderen met kenmerken van (hoog)begaafdheid die op school vastlopen. Er is al veel gedaan en er zijn op school en thuis zorgen. Het betreft een tijdelijk arrangement waarin we nauw samenwerken met ouders en school.

Wat is de STARgroep?

De STARgroep is een tijdelijk arrangement voor kinderen met kenmerken van begaafdheid die op school vastlopen.

Inhoud

In het woord ‘STAR’ komen de volgende vier inhoudelijke pijlers samen: Samen-Talent-Autonomie-Relatie.

Programma

Het programma is ongeveer 15 weken waarvan de donderdag en vrijdag voor de STARgroep zijn gereserveerd.

Niemand vertelt een bloembol wat hij moet worden

STARgroep doen we samen. Kinderen, ouders, leerkrachten en het team van de STARgroep werken effectief samen om van de STARgroep een succes te maken.

Kinderen
We praten niet over de kinderen, maar met de kinderen. Vanuit autonomie denken zij na over hun talenten, ontwikkelpunten en eigen leerwensen. Kinderen zijn mede-eigenaar van hun eigen ontwikkeling. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen.
Ouders

Ouders hebben een actieve rol in de STARgroep. Parallel aan de thema’s die centraal staan in de STARgroep is er wekelijks een (thema)bijeenkomst voor ouders. Ervaringen delen, coaching en handvatten stellen ouders in staat om hun begaafde kind nog beter te begrijpen en te begeleiden.

Leerkrachten school
De groepsleerkracht begeleidt het kind met het werken aan de eigen doelen (leerwens) op dezelfde manier als in de STARgroep (positief en oplossingsgericht). De leerkracht wordt gecoacht. Ouders én leerkrachten groeien mee met het kind. We zijn samen onderweg.
Team STARgroep

Het team bestaat uit Katja van Dalen (gespecialiseerd leerkracht), Peggy Meijerink, (gedragswetenschapper van het Samenwerkingsverband), Mariëlle Mooij (onderwijsbegeleider gespecialiseerd op begaafdheid) Anna Paulien van Dijk (projectleider STARgroep).

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over de STARgroep? Neem dan contact op.