Skip to main content

Team

De kinderen worden in de STARgroep begeleid door gespecialiseerd leerkracht, Mariëlle. Zij coacht de groepsleerkrachten van de kinderen en is met enige regelmaat in de eigen groep van de kinderen. Peggy, gedragswetenschapper van het Samenwerkingsverband, draait vrijdagdagochtend mee in de STARgroep. Op die ochtend coacht Peggy ook de ouders. Anna-Paulien is de betrokken onderwijsbegeleider met specialisme begaafdheid. Samen met Peggy begeleidt zij de langere oudersessies.