Skip to main content

STARgroep

De STARgroep is een tijdelijk arrangement voor kinderen met kenmerken van (hoog)begaafdheid die in hun (school)ontwikkeling dreigen vast te lopen. Zij zitten niet lekker in hun vel, trekken zich terug, worden verdrietig of boos, komen niet tot werken in de klas en dit uit zich ook thuis. In de STARgroep wordt in samenwerking met ouders en school onderzocht: ‘wat werkt wel’?

Waarom een STARgroep

Soms blijken onderwijsaanpassingen als compacten en verrijken onvoldoende effectief. Ook andere interventies helpen niet altijd zodanig dat het kind weer met plezier naar school gaat en tot leren komt. Denk hierbij aan deelname aan een binnenschoolse of bovenschoolse peergroep of extra begeleiding vanuit het bestuur of Samenwerkingsverband. Er kan sprake zijn van regelmatig schoolverzuim en zelfs (dreigend) thuiszitten. Voor deze kinderen is er nu de STARgroep. De complexiteit van de stimulerende en belemmerende factoren vraagt dan namelijk om een intensievere begeleiding, een verdiepend meekijken, meedenken en meedoen van het hele systeem: kind, ouders, leerkracht, gespecialiseerd leerkracht en gedragswetenschapper.

Wat is de STARgroep

De STARgroep is een verdiepend arrangement. Verdiepend door zowel de intensiteit van twee dagen per week als de manier van werken in de driehoek kind-ouders-leerkracht. Zes tot acht kinderen komen op donderdag en vrijdag in de peergroep bij elkaar op de Regenboog Woudhuis. Deelname is tijdelijk en er wordt gewerkt in periodes van ongeveer 15 weken. Verlenging, indien nodig en kansrijk, is mogelijk. In de STARgroep groeien ouders en leerkrachten mee met het kind en zijn we samen onderweg.

Ouders

Ouders hebben een actieve rol in de STARgroep. Een ochtend per week, meestal vrijdagochtend, gaan de ouders met elkaar in gesprek, delen ervaringen en krijgen informatie over het thema dat ook met de kinderen in de STARgroep behandeld wordt. Te denken valt aan hoe om te gaan met uitdagingen en het gebruik van groeitaal. Meestal duurt dit een uur. Vijf keer worden beide ouders uitgenodigd en duurt de bijeenkomst 1,5 uur. Dan verdiepen we op het thema ‘begaafdheid en opvoeding’. Ouders wordt gevraagd zich voor te bereiden op deze bijeenkomsten. Na de ouderbijeenkomsten participeert één ouder van ieder kind tot 11.00 uur in de STARgroep, en wordt er samengewerkt met de kinderen aan een opdracht.

School

De groepsleerkracht begeleidt het kind met het werken aan de eigen doelen (leerwens) op dezelfde manier als in de STARgroep namelijk positief en oplossingsgericht. De groepsleerkracht wordt daarin gecoacht door de STARgroepleerkracht en samen bespreken zij wat nodig en haalbaar is in de setting van de klas. 

Voor welke kinderen

De STARgroep is bedoeld voor kinderen met kenmerken van (hoog)begaafdheid. Zij profiteren op school onvoldoende van het verrijkte aanbod en lopen vast in hun ontwikkeling. Dit vastlopen kan samenhangen met problemen in leren en/of gedrag. De problemen kunnen ook juist aan die (hoog)begaafdheid gerelateerd zijn. Te denken valt aan een zeer hoge mate van perfectionisme, depressieve gevoelens of een laag zelfbeeld.

STARgroep is voor een kind dat uitstraalt:

  • Ik kan het wel, of misschien ook niet, ik weet in ieder geval echt niet hoe

  • school en ouders weten ook niet hoe,

  • het is verwarrend, ik loop een risico,

  • of ben al boos, gefrustreerd, wanhopig en/of teruggetrokken

Doelen

Deelname aan de STARgroep heeft als doel dat de kinderen:

  • zich ontwikkelen op sociaal en emotioneel gebied en op het gebied van werk- en leerattitude;

  • zicht krijgen op de eigen talenten en kwaliteiten;

  • een realistisch zelfbeeld ontwikkelen en aan zelfvertrouwen winnen;

  • een groeimindset ontwikkelen en oplossingsgericht kunnen omgaan met uitdagingen en tegenslagen.

  • zodanig groeien in hun vaardigheden dat zij weer verder kunnen functioneren op school.

Contact

STARgroep is een initiatief van samenwerkingsverband Apeldoorn Passend Onderwijs PO. Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.