Skip to main content

Team

De kinderen worden in de STARgroep begeleid door gespecialiseerd leerkracht, Katja. Zij werkt samen met de groepsleerkrachten van de kinderen. Peggy, gedragswetenschapper van het Samenwerkingsverband, draait vrijdagdagochtend mee in de STARgroep. Op die ochtend coacht Peggy ook de ouders. Anna-Paulien is de betrokken onderwijsbegeleider met specialisme begaafdheid. Samen met Peggy begeleidt zij de langere oudersessies. Mariëlle is vaak op donderdag in de STARgroep te vinden en als onderwijsbegeleider betrokken bij de STARgroep. Zij zal ook op de scholen van de kinderen komen.