Ik ben als gedragswetenschapper verbonden aan de STAR groep. Ik verzorg de ouderbijeenkomsten, op de vrijdagochtenden. Op deze ochtenden bouw ik de brug tussen datgene wat Marielle met de kinderen in de groep doet en wat ouders kunnen doen om hun kind in zijn/haar ontwikkeling te ondersteunen. Samen met Anna-Paulien begeleid ik ook de ouderbijeenkomsten over (hoog)begaafdheid en opvoeding.

Daarnaast ben ik op vrijdagochtenden aanwezig in de STAR groep om samen met Marielle de kinderen te begeleiden.

Ouders mogen mij altijd bellen of mailen over:

  • veranderingen in het gedrag van het kind thuis (ook positief!)

  • lastige of leuke dingen in de thuissituatie

  • opvoeduitdagingen

  • eventuele vragen vanuit externe betrokkenen, zoals hulpverlening