Skip to main content

Van idee naar uitvoering

Al sinds een aantal jaren wordt onderkend dat kinderen die naast hun begaafdheid te maken hebben met andere uitdagingen in hun ontwikkeling (dubbel bijzonder) specifieke ontwikkelingsbehoeften hebben. De gebruikelijke onderwijsaanpassingen zijn niet altijd passend voor deze kinderen.

In 2017 heeft een enquête van het SWV duidelijk gemaakt dat dit ook in Apeldoorn speelt. Op dat moment lag er al een plan voor een passend arrangement, geschreven door verschillende begaafdheidsspecialisten van de besturen en het SWV. Maar de middelen voor het uitvoeren van dat plan ontbraken nog.

De subsidieregeling die OCW in 2018 uitschreef, voorzag wel in die middelen. De schoolbesturen en het SWV zagen de mogelijkheid om met deze subsidie het plan te kunnen uitvoeren. Namelijk een arrangement, de STARgroep, waarin nauw samen wordt gewerkt in de driehoek kind- ouders – leerkracht. Het is verdiepend en aanvullend op alle andere activiteiten, onderwijsaanpassingen en professionalisering binnen de Apeldoornse basisscholen.

Want voor alles blijft belangrijk dat de scholen zelf in hun basisondersteuning de onderwijsbehoeften ook van begaafde kinderen herkennen, erkennen en op passende wijze kunnen voeden, al dan niet ondersteund door de eigen begaafdheidsspecialisten en/ of het SWV.
Na een aantal maanden voorbereiding door begaafdheidsspecialisten van de besturen en het SWV, is het SWV in juni 2020, nog in de lockdown, met de eerste groep gestart. In eerste instantie zou de STARgroep tot en met het schooljaar 2022/2023 draaien, maar vanwege het succes hebben we wederom een impuls vanuit de overheid gekregen. STARgroep draait nu tot eind 2025 met steeds wisselende deelname. De groep wordt gedraaid door medewerkers van het SWV.

Door onderzoek te koppelen aan de STARgroep wordt gekeken naar de werkende elementen en wordt onderzocht hoe het arrangement, gaande de uitvoering, verder ontwikkeld kan worden. Ook wordt gekeken hoe de werkende elementen op den duur door de leerkrachten op de scholen zelf en/ of in peergroepen opgepakt kunnen worden.